Workshop of lezing geven

 

BIJDRAGEN GEZOCHT VOOR HET INHOUDELIJK PROGRAMMA VAN DE BIO-BEURS 2018
Naast een brede beursvloer, waar met de komst van Pureness extra aandacht is voor beauty, wellness en gezondheidsproducten, is er een foodplein met live cooking. Ook is er een extra hal met aandacht voor mechanisatie en techniek. Dit wordt gecombineerd met een inhoudelijk programma van ruim 70 workshops en presentaties. Heeft u een bijdrage voor het inhoudelijk programma? Wij ontvangen graag uw voorstel.


Een bijdrage leveren kan op twee manieren


1. Door het huren van een ruimte op de beursvloer. U geeft aan welke dag en tijdstip de voorkeur heeft. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De huur van een blok van 1½ uur in grote zaal (150 personen) kost € 300,-, een kleine workshopruimte (50 personen) kost per blok van 1 uur € 125,-. Daarnaast is een aantal kleinere zalen beschikbaar. Indien u dat wenst, loopt uw bijdrage mee in de gehele communicatie van het beursprogramma.

 

2. Via het indienen van een voorstel bij de programmacommissie. Uw voorstel moet voor 22 september 2017 binnen zijn. De programmacommissie beoordeelt de voorstellen en bepaalt welke, wanneer en waar ze geprogrammeerd worden. Aan deze manier van deelnemen zijn geen kosten verbonden. Uw voorstel moet bij voorkeur aansluiten bij het thema van de Bio-beurs.
Laat uw ideeën aan ons weten via het inschrijfformulier hieronder.

 

Voorstel indienen
WELKE THEMA’S KRIJGEN OP DE BEURS EXTRA AANDACHT?

Het hoofdthema van de beurs is ‘Groen Natuurlijk’. Binnen het hoofdthema onderscheiden we een aantal subthema’s die extra aandacht krijgen. Als uw bijdrage aansluit bij één van deze thema’s maakt uw bijdrage meer kans om geaccepteerd te worden.

 

1. Biologisch voor een beter klimaat
Biologisch kan zich nog verder ontwikkelen tot een klimaatvriendelijke landbouw. Dit doen we op een eigen manier, die past bij biologisch: op zoek naar ecologische oplossingen voor het klimaatprobleem, geen end-of-pipe techniek zoals een luchtwasser. De programmacommissie is op zoek naar bijdragen die laten zien dat het anders kan:

 • Van fossiel naar 100% duurzame energie: zonnepanelen en windenergie is inmiddels ingeburgerd, maar hoe maak je je hele bedrijfsvoering fossielvrij?
 • Koolstof-farming: De bodem speelt een belangrijke rol in het binden van koolstof en daarmee een belangrijke rol in het klimaatvraagstuk. Wat is er allemaal mogelijk om die koolstofbindende kwaliteiten van de (biologische) bodem te vergroten en te vermarkten?
 • One health, one planet: De gezondheid van mens en dier hangt met elkaar samen, maar ook met die van de omgeving. Hoe zorg je voor een integrale benadering die voor alle drie goed is?
 • Wat kan een ander dieet voor mens en dier bijdragen aan een beter klimaat? Een andere verhouding tussen plantaardige teelt en dierlijke teelt, gesloten kringlopen, nieuwe eiwitrijke gewassen in het bouwplan: welke uitdagingen wil de biologische sector aangaan? En wat betekent een ander dieet voor een koe of varken? Een koe die veel gras eet, geeft melk met meer CLA en omega-3 vetzuren dan een koe die veel krachtvoer eet. Vee dat antibiotica heeft gehad, stoot meer methaangas uit. Welke ontwikkelingen zijn er op dit terrein en hoe kunnen we daar als biologische sector op inspelen?
 • Wat wil de consument? Verpakkingsvrij leven, alles dicht bij huis: wat kan een winkel doen om een klimaatvriendelijke klant tegemoet te komen?

2. Nieuw en/of groter in biologisch
De vraag naar biologische producten groeit en er is nog steeds ruimte voor nieuwe biologische ondernemers. En door de groei is er ook ruimte voor nieuwe niches binnen biologisch. Er is dus volop ruimte voor nieuwe biologische boeren en voor nieuwe producenten. We zoeken bijdragen om omschakeling te stimuleren en interessante initiatieven om belemmeringen weg te nemen voor groei van biologische bedrijven. Ook de nieuwe niches laten we graag aan het woord. Dit kan zowel het boerenbedrijf zijn of de handel of de winkels. Voor bijdrages denken we aan

 • Omschakelworkshops voor diverse doelgroepen
 • Bedrijfsovername: nieuwe bedrijfsmodellen
 • Niche-concepten: het weidevarken, de biologische melk met allerlei extra’s, het mannenvlees: is er ruimte voor in de markt? Hoe zet je het op?
 • Grondstoffen-aanvoer. Waar haal je het vandaan, hoe bewaak je de kwaliteit?
 • Schaalvergroting / groei van de sector: voor- en nadelen, hoe voorkomen we de valkuil van de race naar groter en goedkoper?
 • Nieuw in het schap: healthy of beauty producten

3. Innovatie van het biologisch bedrijf – van techniek tot natuurgericht
Nieuwe gewassen, andere manier van telen, een andere manier van dieren houden, andere manier van verwerken of verkopen: er zijn allerlei ontwikkelingen die nu nog heel kleinschalig in ontwikkeling zijn. Welke kansen liggen er? Wat heeft potentie om op te schalen? We zoeken bijdragen over dit soort initiatieven

 • Drones, big data: nu vaak nog gericht op precisiebemesting of inzet van bestrijdingsmiddelen. Het heeft potentie voor de hele keten: hoe laat je aan consument zien waar product vandaan komt? Welke informatie wil je de consument bieden? Kortom: wat kan big data betekenen voor de biologische landbouw én voeding?
 • Natuurinclusieve landbouw / biologisch / herstellende landbouw / agroecology / nieuwe oplossingen in samenwerking met de natuur: Hoe kun je dit bedrijfsmatig toepassen? Wie laat zien dat het kan op een wat grotere schaal of als onderdeel van de bedrijfsvoering op een landbouwbedrijf?
 • Nieuwe gewassen, nieuwe combinaties in strokenteelt, nieuwe manieren van bodembewerking: wat kan het opleveren?
 • Een gezonde winkel, waar product en verpakking niet alleen biologisch zijn, maar ook voldoen aan extra eisen zoals geen suiker toegevoegd of bisphenol A vrije verpakkingen.

4. Gezonde leefstijl / gezonde voeding en gezondheid / eet jezelf en de planeet gezond
Steeds meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl. Biologisch past daarbinnen, maar hoe benut je die kans als ondernemer het beste? Wat kan voedsel betekenen voor iemands gezondheid? en als we dan biologisch eten, hoe maken mensen de stap naar biologische cosmetica en verzorgingsproducten?

 • Je eet gezond, je smeert gezond: cosmetica / verzorgingsproducten / gezonde verzorging van je lijf
 • Sporten en eten: hoe draagt biologisch voedsel bij aan een goede prestatie?
 • Eten voor herstel: hoe draagt biologisch voedsel bij aan herstel van ziekte?

5. Groen geld / nieuwe business / nieuwe relaties
Steeds meer mensen willen iets met biologisch. Dit biedt nieuwe kansen qua samenwerkingen, maar ook qua financiering. Wat kunnen nieuwe branche-overstijgende samenwerkingen je bieden? We laten ons graag inspireren, en denken daarbij aan verhalen over:

 • Hackatons, samenwerking tussen kunstenaars en bedrijfsleven, of branche overschrijdende samenwerking.
 • Crowdfunding, hoe zet je dat op, hoe houd je de financiers tevreden?
 • Nieuwe fondsen, nieuwe bedrijfsmodellen: zowel bij de boeren, handel als bij de winkels zie je geheel nieuwe vormen van bedrijfsvoering ontstaan. Vaak in nauw contact met klanten. Is dat ook geschikt voor jou?

6. Diversiteit in gewas en ras, diversiteit op je bord
Het aanbod in winkels wordt steeds diverser, maar de basis ingrediënten van die producten zijn steeds vaker hetzelfde. Hoe zorgt de biologische landbouw voor diversiteit op het bord? Wat zijn daarbij de kansen en de bedreigingen? En hoe breng je dat onder de aandacht van de consument?

 • Meer verschillende rassen, meer biologisch uitgangsmateriaal
 • Patenten op planten: wat is de stand van zaken?
 • Diversiteit bij vee: Waar liggen kansen en kun je bijvoorbeeld die andere koe ook anders vermarkten?


WAT VOOR SOORT BIJDRAGEN WORDEN GEZOCHT?
> Presentaties met na afloop discussie en beantwoording van vragen van de toehoorders. 
> Workshops hebben een praktisch karakter, zijn toepassingsgericht en/of hebben praktijksituaties als vertrekpunt. Zij vragen een actieve inbreng van de deelnemers. Bij voorkeur is er ook input vanuit de praktijk. We hebben voor u een aantal tips op een rij gezet hoe een actieve inbreng te realiseren. 
> Debatten zijn gericht op verdieping in een actueel thema door interactie tussen deskundigen en de zaal. 
> Overig, waarbij u aangeeft wat uw werkwijze zal zijn.

 

BELANGRIJKE DATA 
1 oktober 2017: Uiterste inleverdatum indienen voorstellen inhoudelijk programma
13 oktober 2017: Programmacommissie maakt keuze bekend welke voorstellen geaccepteerd zijn
17 november 2017: Workshopprogramma online
17 en 18 januari 2018: Bio-beurs in IJsselhallen in Zwolle


Voorstel indienen


Boek een stand op PURENESS

Bekijk de mogelijkheden

Een initiatief van