Algemene voorwaarden

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Ondergetekende verklaart tevens bekend te zijn en akkoord te gaan met de reglementen en voorwaarden voor deelname aan de Bio-beurs.

 

Verzekering
Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. Wij adviseren u een z.g. transport- en verblijfsverzekering t.b.v. uw eigendommen af te sluiten.


Betaling
 
Betaling van de verschuldigde standhuur en bijkomende kosten zal geschieden overeenkomstig de reglementen en bepalingen omschreven in artikel 5.


Annulering
 
Annulering kan uitsluitend aangetekend plaatsvinden. De eventuele kosten zijn afhankelijk van de termijn van annulering. Zie algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden


Inspireren, delen en ontmoeten!

Kom naar PURENESS

Een initiatief van